Hỗ trợ

KHẮC PHỤC LỖI CỔNG HDMI TRÊN ĐẦU GHI CAMERA

Các lỗi của dây HDMI và cách khắc phục hiệu quả Trong thời gian qua chúng tôi có rất nhiều trường hợp bảo hành liên quan đến lỗi cổng HDMI hoặc cháy nổ từ cổng HDMI dẫn đến việc phải thay thế linh kiện IC hoặc bảng mạch đầu ghi. Điểu này khiến người dùng chịu rất nhiều chi phí sửa chữa vì thiết bị cháy, nổ không được bảo...