ĐIỆN THOẠI: 0350.3834.555 - 0350.3 830 555

Mạnh Hùng(Giám đốc)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Văn Hoàng (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Nguyễn Lan (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

HOTLINE
MẠNH HÙNG: 0903 316 555 - VĂN HOÀNG: 0904 005336

ĐIỆN THOẠI: 0350.3834. 555 - 3830. 555

Mr Thương
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr Tuyên
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

Hotline: 0903 316 555

M Cường (ext 46)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Phạm Đoán (ext 48)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

ĐIỆN THOẠI: 0350.3 834 555 - 0350.3830 555

Mr Thương
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr Tuyên
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

HOTLINE: 0904 005 336

CAMERA
GPS
PC
BAODONG
MAYVP
SMARTHOME
kts

Sản phẩm nổi bật

9,890,000 ₫ 8,980,000 ₫
8,580,000 ₫ 7,580,000 ₫
6,980,000 ₫ 5,980,000 ₫
5,680,000 ₫ 4,880,000 ₫
2,150,000 ₫ 1,950,000 ₫

Máy tính

9,990,000 ₫ 9,490,000 ₫
12,990,000 ₫ 12,480,000 ₫
6,900,000 ₫
7,490,000 ₫ 6,990,000 ₫
6,550,000 ₫ 5,850,000 ₫
5,490,000 ₫

Máy văn phòng

1,870,000 ₫
1,199,000 ₫
690,000 ₫
2,190,000 ₫
1,390,000 ₫

Camera giám sát

2,390,000 ₫
2,350,000 ₫ 1,650,000 ₫
5,680,000 ₫ 4,880,000 ₫
6,980,000 ₫ 5,980,000 ₫
8,580,000 ₫ 7,580,000 ₫
9,890,000 ₫ 8,980,000 ₫
3,990,000 ₫ 3,490,000 ₫
2,390,000 ₫
2,350,000 ₫ 1,650,000 ₫
2,150,000 ₫ 1,950,000 ₫

Báo động - Kiểm soát vào ra

Linh kiện máy tính

399,000 ₫ 349,000 ₫
399,000 ₫ 349,000 ₫
349,000 ₫
349,000 ₫
290,000 ₫
1,390,000 ₫
1,590,000 ₫
399,000 ₫ 349,000 ₫
399,000 ₫ 349,000 ₫
130,000 ₫
2,550,000 ₫
2,070,000 ₫ 1,970,000 ₫

Phụ kiện máy tính

729,000 ₫
989,000 ₫
170,000 ₫
729,000 ₫
989,000 ₫