ĐIỆN THOẠI: 0350.3834.555 - 0350.3 830 555

Mạnh Hùng(Giám đốc)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Văn Hoàng (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Nguyễn Lan (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

HOTLINE
MẠNH HÙNG: 0903 316 555 - VĂN HOÀNG: 0904 005336

ĐIỆN THOẠI: 0350.3834. 555 - 3830. 555

Mr Thương
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr Tuyên
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

Hotline: 0903 316 555

M Cường (ext 46)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Phạm Đoán (ext 48)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

ĐIỆN THOẠI: 0350.3 834 555 - 0350.3830 555

Mr Thương
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr Tuyên
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

HOTLINE: 0904 005 336

camera
OC
MAYVP
BAODONG

Sản phẩm nổi bật

3,100,000 ₫ 2,790,000 ₫
4,350,000 ₫ 3,500,000 ₫

Máy tính

10,990,000 ₫ 10,490,000 ₫
5,390,000 ₫ 4,990,000 ₫

Máy văn phòng

Camera giám sát

2,650,000 ₫
3,100,000 ₫ 2,790,000 ₫
1,810,000 ₫

Báo động - Kiểm soát vào ra

Linh kiện máy tính

130,000 ₫
2,550,000 ₫

Phụ kiện máy tính

1,050,000 ₫
1,150,000 ₫
299,000 ₫ 150,000 ₫
170,000 ₫
1,050,000 ₫
1,150,000 ₫

Nghe nhìn - Kĩ thuật số

Thiết bị mạng

590,000 ₫ 490,000 ₫

Thiết bị định vị GPS

Giải pháp an ninh sử dụng camera quan sát