ĐIỆN THOẠI: 0350.3834.555 - 0350.3 830 555

Mạnh Hùng(Giám đốc)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Văn Hoàng (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Nguyễn Lan (Sales)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

HOTLINE
MẠNH HÙNG: 0903 316 555 - VĂN HOÀNG: 0904 005336

ĐIỆN THOẠI: 0350.3834. 555 - 3830. 555

Mr Thương
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr Tuyên
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

Hotline: 0903 316 555

M Cường (ext 46)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Phạm Đoán (ext 48)
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

ĐIỆN THOẠI: 0350.3 834 555 - 0350.3830 555

Mr Thương
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo
Mr Tuyên
 • Online Support via Skype
 • Online Support via Yahoo

HOTLINE: 0904 005 336

camera
OC
MAYVP
kts

Sản phẩm nổi bật

7,490,000 ₫ 6,990,000 ₫

Máy tính

9,990,000 ₫ 9,490,000 ₫
12,990,000 ₫ 12,480,000 ₫
6,900,000 ₫
7,490,000 ₫ 6,990,000 ₫
6,550,000 ₫ 5,850,000 ₫
5,490,000 ₫
9,990,000 ₫ 9,490,000 ₫
12,990,000 ₫ 12,480,000 ₫
6,900,000 ₫
7,490,000 ₫ 6,990,000 ₫
6,550,000 ₫ 5,850,000 ₫
5,490,000 ₫

Máy văn phòng

Camera giám sát

2,790,000 ₫ 2,280,000 ₫

Báo động - Kiểm soát vào ra

Linh kiện máy tính

349,000 ₫
349,000 ₫
290,000 ₫
1,390,000 ₫
1,590,000 ₫
2,550,000 ₫
2,070,000 ₫ 1,970,000 ₫

Phụ kiện máy tính

729,000 ₫
989,000 ₫
170,000 ₫
729,000 ₫
989,000 ₫
1,050,000 ₫
1,150,000 ₫

Nghe nhìn - Kĩ thuật số

1,490,000 ₫ 1,390,000 ₫
2,290,000 ₫ 1,790,000 ₫
1,490,000 ₫ 1,390,000 ₫
2,290,000 ₫ 1,790,000 ₫

Thiết bị mạng